Festivalregels

Evenementen van stichting Onderstroom zijn één groot feest. Om het voor iedereen leuk te houden, vragen we bezoekers zich aan de volgende regels te houden:

Toegangscontrole

 • Voor de veiligheid van bezoekers, artiesten en medewerkers kan bij de toegangspoort bij het betreden van het festivalterrein (steekproefsgewijs) worden gefouilleerd en worden tassen gecontroleerd.
 • Vanaf 14 jaar is legitimatie verplicht. Er kan naar legitimatie worden gevraagd. Personen jonger dan 14 jaar moeten worden begeleid door een ouder of andere meerderjarige.
 • Personen die onder invloed zijn of lijken van alcohol en/of drugs wordt altijd de toegang tot het festivalterrein geweigerd of ontzegd.

De volgende zaken mogen niet het evenemententerrein op:

 • Drink- en etenswaren. Bij de ingang wordt dit ingenomen. Er is – tegen betaling – volop eten en drinken verkrijgbaar op het festivalterrein.
 • Professionele foto–, film– en andere opnameapparatuur.
 • (Plastic) flessen en blik.
 • Drugs, vuurwerk, (vuur)wapens en andere gevaarlijke/scherpe voorwerpen, zoals paraplu’s.
 • Huisdieren.
 • Spuitbussen.
 • Lachgas.

Het oordeel van de beveiligingsmedewerkers is bindend. Indien verboden voorwerpen worden aangetroffen, word je overgedragen aan de politie. Ingenomen voorwerpen worden niet teruggegeven.

Algemeen

 • Bezoekers worden verzocht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligings– en bewakingspersoneel.
 • Heb respect voor je medebezoekers, het personeel, het terrein en de materialen.
 • Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Daaronder verstaan we onder andere discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, hinderlijk gedrag, agressie en geweld. Ook het onder invloed zijn of lijken van alcohol en/of drugs is hiervan een voorbeeld.
 • De organisatie behoudt zich het recht bezoekers te weigeren of te verwijderen van het festivalterrein.
 • Het is verboden zonder toestemming van de organisatie op en rondom het festivalterrein flyers of posters te verspreiden.
 • Op dit festival geldt de Nederlandse Drank– en Horecawet. Dit betekent dat wij aan bezoekers onder de 18 jaar geen alcohol schenken. Aan de bar wordt hierop gecontroleerd. Ben je jonger dan 25 jaar dan kun je alleen alcohol nuttigen wanneer je in het bezit bent van een 18+ polsbandje. Deze kun je na vertoon van een geldig identiteitsbewijs verkrijgen bij de kassa.
 • In de tijdelijke bouwwerken (o.a. de tent) op dit festival geldt het wettelijk rookverbod.
 • Op dit festival kan alleen met munten worden betaald. Gekochte munten worden niet teruggenomen.
 • Tijdens dit festival worden (foto)opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 • Tijdens dit festival wordt op verschillende locaties meer dan 70 dB(A) aan geluid geproduceerd. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de nadelige gevolgen aan het gehoor die hierdoor kunnen optreden. Gehoorbeschermers zijn – tegen betaling – verkrijgbaar op het festivalterrein.
 • Onbemande luchtvaartuigen (o.a. drones) zijn niet toegestaan op en boven het festivalterrein.
 • Verkoop en promotie van goederen en/of diensten op het festivalterrein is niet toegestaan zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de organisatie.
 • Het betreden van het festivalterrein is geheel op eigen risico van de bezoeker. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei letsel of schades ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers. Hieronder worden ook onder andere diefstal en vermissing verstaan.

In situaties waar de festivalregels niet in voorzien beslist de organisatie en/of beveiliging over de te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

Met het bezoek aan dit festival aanvaard je de bovenstaande regels. Wijzigingen voorbehouden.